به گزارش صبح توس؛ در گشت مشترک تعزیرات حکومتی، کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان و بازرسان اتاق اصناف از ۶۵ واحد صنفی سطح شهرستان سرخس به منظور دریافت واکسیناسیون صاحبان اصناف بازدید به عمل آمد.

در این گشت مشترک صاحبان ۸ واحد صنفی به دلیل عدم دریافت واکسن اخطار و هشدار پلمب گرفتند و برای دریافت واکسن ۷۲ ساعت به آن‌ها مهلت داده شد.

همچنین ۶ واحد صنفی متخلف دیگر نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

انتهای پیام/