اسماعیل هاشم آبادی، فعال فرهنگی سبزوار در گفت و گو با صبح توس اظهار کرد: نه سرمایه ای داشتیم و نه واجد اعتبار آقازادگی بودیم. فقط دغدغه ای داشتیم برای نوشت افزار بومی. دوست داشتیم تصویر قهرمان های محله های خودمان روی جلد دفاترمان باشد و نه قهرمان های پهلوان پنبه ی دیگران.

وی افزود: از آنجا که محدودیت، خلاقیت می آورد دست به دامان هیئات، تشکل های فرهنگی و خانواده های شهدا شدیم. و البته این وعده صادق است که دست خدا با جماعت است. ما که برای 2 هزار دفتر با 2-3 طرح جلد بسم الله گفته بودیم دست خدا با ۱۶ هزار جلد در ۱۳ طرح به کارمان برکت داد.

هاشم آبادی تصریح کرد: هم دفاتر بومی چاپ کردیم و هم همگی برای توزیع و فروش آن نمایشگاه زدیم. هم به لوازم التحریری ها دفاتر را رساندیم و هم با کمک خیرین توی بسته های معیشتی به عنوان پیوست فرهنگی گذاشتیم. کار فرهنگی پایدار ایجاد همین چرخه تولید، توزیع و مصرف است که تجربه ی شیرین آن زیر زبان همه مان مزه داد.

فعال فرهنگی خاطر نشان شد: امروز هیئات و تشکل ها در کنار مراسم محرم و کمک های مومنانه در تولید محصولات مصرفی فرهنگی هم پای کار آمده اند. چاپ دفاتر بومی به خاطر خودگردانی و زنده کردن قهرمان های بومی الگویی شده برای بسیاری از مجموعه های مشابه در سال های بعد. این مشارکت مردمی و همدلی در رفع نیازها، مساله ها و محصولات مختلف فرهنگی مثل کتاب، فیلم، لباس و... نیز می تواند ایجاد شود و بارهای برزمین مانده را بردارد. کار ما از فردا مدل سازی برای تولید سایر نوشت افزارهای بومی و محصولات سبک زندگی باید باشد.

انتهای پیام/