2021-12-07 | 1400/09/16

فعالیت گروه جهادی و پزشکی یاس فاطمی در شهر کدکن

تربت حیدریه_گروه جهادی یاس فاطمی متشکل از ۳۰ پزشک و پرستار و روانشناس از مجموعه بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ با استقرار در مرکز جامع خدمات سلامت شهر کدکن به شهروندان این شهر خدمات پزشکی و مشاوره ای رایگان ارایه کردند.