به گزارش صبح توس؛ مهندس باباخانی با بیان اینکه در مدت زمان همه گیری ویروس کرونا، برنامه های نظارتی و رسیدگی به تخلفات بهداشتی با قوت در حال اجراست خاطر نشان کرد: در یک هفته اخیر یک هزار و 150 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با مشارکت 122 تیم بهداشت محیط انجام شده است که در نتیجه آن 25 واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب و 270 واحد نیز تذکر کتبی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شهر مشهد کمتر از میانگین مناطق زیر پوشش و 56 درصد است خاطر نشان کرد: در یک هفته گذشته 930 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با مشارکت 91 تیم بهداشت محیط انجام شده است که در نتیجه آن 35 واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب و 351 واحد نیز تذکر کتبی دریافت کردند.

وی ادامه داد: ناظران بهداشت محیط از تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی، مراکز گردشگری و اقامتی، رستورانها ، مراکز خدماتی، اصناف،اماکن زیارتی، مساجد، مطب ها و داروخانه ها و درمانگاه ها و کلینیک ها و ازمایشگاه بازدید می کنند و ضمن ارائه آموزش های لازم، با تخلفات بهداشتی برخورد می کنند.