به گزارش صبح توس؛ به نقل از صداوسیما  ، رئیس محیط زیست تربت حیدریه گفت: با گزارشهای مردمی از حضورمجدد این شکارچی سابقه دار متخلف در مناطق حفاظت شده ،ماموران منزل او را بازرسی کردند.

داوود نورمحمدی افزود: در این بازرسی ، مقداری گوشت قوچ ومیش وحشی، دو قطعه کبک تاکسیدرمی شده،یک قطعه مینا،دو قبضه اسلحه ،202 عدد فشنگ  ومقداری باروت کشف و ضبط  و شکارچی متخلف را به همراه پسرش دستگیر کردند.

این شکارچی خرداد ماه امسال نیز به جرم شکار یک راس کل وحشی در ارتفاعات یکی از روستاهای تربت حیدریه توسط مامورین حفاظت محیط زیست دستگیر شده بود.

رئیس محیط زیست تربت حیدریه گفت: با توجه به خشکسالی های امسال،هجوم حیوانات به باغات و کنار منابع بیشتر می شود که از همشهریان تقاضا می کنم برای حفاظت از این مخلوقات و ذخایر ژنتیکی شهرستان در صورت مشاهده شکارچیانن متخلف ، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره ۵۲۲۹۹۱۲۹ اداره حفاظت محیط زیست اطلاع رسانی کنند.