به گزارش صبح توس؛ معاون دادستان مشهد به عنوان مسئول هماهنگ‌کننده سامان دهی کودکان کار و خیابان با اجرای «طرح سایبان مهر» از تشکیل پرونده‌های قضایی برای ۲۵۰ خانواده‌ کودکان کار در مشهد خبر داد و گفت: شرکت یا شرکت نکردن خانواده‌ها در مسیر توانمندسازی کودکان مشمول طرح سایبان مهر، شرط به جریان افتادن مراحل رسیدگی دادگاه به این پرونده‌ها ست.

عابدین‌زاده افزود: بر این اساس اگر خانواده در برنامه سامان دهی و توانمندسازی کودکان مشارکت فعال داشته باشد، رسیدگی به پرونده قضایی آن ها تعلیق می‌شود ولی اگر کودک پس از بازگشت به خانواده دوباره راهی کار در محیط خیابان شود، خانواده کودک به «اتهام بهره‌کشی اقتصادی از کودکان» به دادگاه معرفی خواهد شد.

معاون دادستان مشهدگفت: سرکنسولگری افغانستان در مشهد موافقت کرد تا در این چارچوب برای حمایت مادی و معنوی از کودکان تبعه افغانستان مشارکت داشته باشد.

وی افزود: مسائل و مشکلاتی که درباره کودکان اتباع و خانواده‌هایشان وجود دارد برای سرکنسول افغانستان و نماینده‌ وزارت خارجه در شرق کشور تشریح و خدمات «طرح سایبان مهر» بیان شد. وی بر نبودِ هیچ گونه تفاوتی بین کودکان ایرانی و غیرایرانی در چارچوب اجرای طرح سامان دهی تاکید و بیان کرد: همه خدمات طرح سایبان مهر به طور کاملا مساوی شامل حال یکایک کودکان هدف طرح می‌شود.

خراسان

انتهای پیام/