قدرت الله ابک، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ در خصوص طرح مسکن اقدام ملی در شهر خلیل‌آباد اظهار داشت: باتوجه‌به نیازی که در خلیل‌آباد وجود داشت خوشبختانه در ثبت‌نام مرحله چهارم، سایت برای خلیل‌آباد به‌صورت نامحدود باز شد.

وی با بیان اینکه 331 نفر در این مرحله متقاضی مسکن اقدام ملی در شهر خلیل‌آباد بودند، خاطرنشان کرد: در خصوص شهر خلیل‌آباد 331 نفر برای اقدام ملی و 1500 نفر برای 5 سال آتی زمین ملی که داریم باتوجه‌به ظرفیت‌سنجی که شکل‌گرفته بحث الحاق به محدوده آن را انجام خواهیم داد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص طرح اقدام ملی در شهر کندر، تصریح کرد: زمین دولتی در شهر کندر نداریم و 90 ثبت‌نامی در این مرحله مربوط به این شهر است که باتوجه‌به مکاتباتی که صورت‌گرفته با توجه ماده 6 قانون سازماندهی اگر زمین دولتی نداریم، زمین‌های مازاد دولتی داخل شهر در اختیار راه و شهرسازی در بحث تأمین خدمات قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه اه و شهرسازی وظیفه تأمین زمین برای احداث واحدها در این طرح را برعهده دارد، اذعان کرد: در شهرهایی که زمین دولتی نداریم باید از طریق ماده 6 قانون سازماندهی به راه و شهرسازی کمک شود تا بتوانیم تأمین زمین مسکن ملی را انجام دهیم.

انتهای پیام/