2022-10-02 | 1401/07/10

اجرای پویش «هر خانه یک پرچم» در خراسان رضوی

با شیوع ویروس کرونا شاهد تغییرات مختلفی در سبک زندگی مردم بودیم و برگزاری مراسمات عزاداری سیدالشهدا(ع) را نیز تحت تأثیر قرار داد اما حسینیه‌های خانگی در خراسان رضوی با نصب پرچمی که یادآور حماسه حسینی بود، عشق و ارادت به امام حسین(ع) را به نمایش گذاشتند.