حجت الاسلام حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با اشاره به کشف موقوفاتی در شهرستان درگز از ابتدای سال 99تاکنون، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی اداره اوقاف، شناسایی موقوفات و جمع آوری اسناد وقفی است که در اختیار متصرفین قرار دارد.

وی افزود: در زمانهای قدیم چون اداره اوقافی وجود نداشته و یا واقفین به اداره مراجعه نمی کردند، وقف نامه ای به صورت دستی تنظیم می شد و پس از امضای واقف و تایید ریش سفیدان منطقه، سند وقفی نزد متصرفین نگهدای می شد؛ متاسفانه در اکثر موارد نیت واقف توسط متصرفین به اجرا در نمی آمد.

رئیس اداره اوقاف درگز تبیین کرد: این اداره در راستای شناسایی موقوفات مجهول و در تصرف متصرفین، از ابتدای سال 99 تاکنون موفق به شناسایی 4 سند وقفی به ارزش تقریبی بیش از 25 میلیارد ریال شده که اکثرا مربوط به زمین های شالی روستاهای منطقه درونگر بوده است.

حجت الاسلام حسین آبادی تشریح کرد: شهرستان درگز مجموعا دارای ۴۲۸ موقوفه است که نیت اکثر واقفین محترم، تعزیه داری در ماه محرم و صفر است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق تعاریف سازمانی، هر کسی موقوفه ای را به این اداره معرفی کند که سابق بر این در تصرف کسی بوده و ما بتوانیم آن را رفع تصرف کرده و در سامانه موقوفات کشور به ثبت برسانیم، نسبت به موقعیت و ارزش موقوفه، پاداش و هدیه نقدی دریافت خواهد کرد؛ این مساله بارها از طریق ائمه جماعت و روحانیون روستاها به اطلاع مردم رسیده است.

انتهای پیام/