2022-06-29 | 1401/04/08

آغاز مرحله دوم رزمایش مواسات و کمک مومنانه در قوچان

علی زرقانی از توزیع ۳ هزار بسته معیشتی طی دو ‌مرحله هرکدام به ارزش تقریبی ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان توسط بسیجیان، خیرین و قرارگاه محرومیت زدایی و مردم یاری سپاه امام رضا(ع) در این شهرستان خبر داد.