2022-09-25 | 1401/07/03

بازسازی عملیات مرصاد در نیشابور

نیشابور - عملیات مرصاد که از طرف منافقین با نام فروغ جاویدان نامگذاری شده بود یکی از عملیات‌های سخت و بسیار مهم جنگ پس از دوران پذیرش قطعنامه 598 بود. این عملیات با حضور پرشور مردم نیشابور در منطقعه عمومی تپه پایه یک بازسازی و اجرا شد.