به گزارش صبح توس؛ علیرضا رزم حسینی در دیدار با ائمه جمعه اهل سنت استان افزود: وحدت و انسجامی که در این استان در بین بخش های مختلف اعم از حوزه های سیاسی ونیز اقوام و گروه های مذهبی بویژه شیعه و سنی وجود دارد ، در قوت و قدرت این خطه و حرکت آن به سمت توسعه بسیار مهم و موثر است.
 وی اظهار کرد : همه احزاب ، گروه ها ، اقوام و مذاهب در شکل گیری و به ثمر رسیدن انقلاب نقش داشته اند انقلابی کاملا مردمی و امروز نیز این حضور باید همه جانبه و گسترده باشد بویژه در مقابل جنگ اقتصادی و تحریم های دشمنان باید همه ما نقش خود را به درستی در عبور از این شرایط و بهبود فضای اقتصادی ایفا نماییم .
 وی ادامه داد : بعد از انقلاب در حوزه های زیرساختی کشور اعم از آب و برق و گاز ، جاده و حمل و نقل و غیره اقدامات فوق العاده ای انجام شد و امروز تقریبا همه مناطق کشور حتی در دورافتاده ترین و محروم ترین مناطق از این امکانات برخوردارند.
وی اظهار کرد : در این میان در حوزه اشتغال پایدار به علل مختلف اعم از رشد جمعیت وعدم تناسب اقدامات در حوزه اشتغال ، خشکسالی ها و برخی مباحث دیگر دچار چالش هستیم از این رو امروز تمرکز محوری همه ما باید این بخش ها باشد .

*هر چه در بضاعتم باشد برای حرکت توسعه ای خراسان رضوی انجام می دهم
 وی عنوان کرد : امروز که خداوند توفیق خدمت در بارگاه منور رضوی و خادمی مردم خراسان رضوی را نصیبم کرده، نیتم بر آن است آنچه در بضاعت دارم برای تحرک مدیران و حرکت توسعه این استان انجام دهم .
رزم حسینی افزود : تلاش بر آن است که در جای جای این خطه به تناسب ظرفیت ها و توانمندی ها با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و مردم اقدامات موثری برای بهبود اقتصاد ومعیشت مردم و رونق کار و تولید انجام شود.
 وی ادامه داد : مناطق تلفیقی استان ظرفیت خوبی برای توسعه دارند از این رو طرح های اقتصاد مقاومتی را تا انتهای سال در این مناطق اجرایی خواهیم کرد.
 وی با بیان اینکه وقتی ظرفیت سرمایه های خرد مردمی با توان سرمایه گذاران اقتصادی ترکیب شود، می توان زمینه و انگیزه کار ، تلاش و تحرک را در خود مردم منطقه ایجاد نمود ، افزود : منابع دولتی بویژه در شرایط کنونی بسیار محدود و اندک است و حداکثر بتوان با آن زیرساخت ها را حفظ و نگهداری نمود از این رو باید به سراغ منابع مردمی و سرمایه گذاران رفت .
 وی اظهار کرد : باید دولت را کوچک کرد و اقتصاد مردمی را قوت بخشید و توسعه داد و در این راستا همراهی و همکاری علما و ائمه جمعه و جماعات بسیار می تواند راهگشا بوده و در توسعه فرهنگ اقتصادی موثر باشد.
 وی ادامه داد : باید فرهنگ تکریم سرمایه گذار ، کارآفرین و فعال اقتصادی تقویت شود .
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تمام موقوفات امروز کشور از سوی کسانی وقف شده که دارای تمکن مالی بوده اند اعم از بازاری ، تاجر ، صنعتگر و کارآفرین و غیره و در واقع در جامعه دینی ما کسب ثروت حلال ،توام با خیرخواهی و خیراندیشی بوده و هست .
وی افزود : در این میان در کنار تکریم سرمایه گذار و توسعه فرهنگ اقتصادی در سطح جامعه ، ما هم در بخش دولتی و حاکمیتی باید فرش قرمز برای سرمایه گذاران به عنوان مجاهدان اقتصادی پهن کرده و فضای کسب و کار، تلاش و تولید را تسهیل کنیم .
 وی ادامه داد : در این صورت خیرین توسعه وارد عرصه شده و با وحدت و انسجامی که در این خطه حاکم است روند توسعه اقتصادی مسیر خود را می یابد.
 وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مناطق تلفیقی استان ، گفت : با توجه به اینکه سیاست دولت تدبیر و امید بر استفاده از توان و ظرفیت همه اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی در اداره کشور است ما نیز در چارچوب قوانین حتما از این توان بهره می گیریم .
وی تصریح کرد : نگاه دولت و ما در این حوزه مبتنی بر رعایت و حاکمیت عدالت است و در این راستا تلاش می کنیم.

انتهای پیام/