به گزارش صبح توس؛ محمدعلی امیرفخریان در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند افزود: در این دوره شورای اسلامی شهر مشهد و شهردار محترم در حوزه شهر الکترونیک گام های مثبتی را برداشته اند که در آینده اثرات مثبت آن را در کیفیت زندگی شهروندان شاهد خواهیم بود.
وی در ارتباط با هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند خاطر نشان کرد: علم و تکنولوژی دائما در حال پیشرفت است و با برگزاری این گونه نمایشگاه ها و افزایش سطح اطلاعات شهروندان می توان گام های مؤثری در حوزه شهر هوشمند برداشت.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در مورد این نمایشگاه و دیگر نمایشگاه ها نمی توان گفت که بطور صد در صدی کامل هستند چراکه همیشه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که در دوره های بعد می توان نقاط قوت را کیفیت بخشیده و نقاط ضعف را حذف کرد.
امیرفخریان گفت: در ضمن این نمایشگاه با هدف تحقق نیازهای شهروندان می توان نظرسنجی و نیازسنجی هایی را برگزار کرد و مطابق آن ها برنامه ریزی هایی انجام داد.
وی افزود: همچنین لازم است در شهر مشهد علاوه بر توجه به نیازهای شهروندان به نیازهای زائران و توریست ها نیز توجه داشت و در حوزه شهر هوشمند و الکترونیک برنامه ریزی هایی در این زمینه داشت.