به گزارش صبح توس؛ محمدرضا کلایی، شهردار مشهد شب گذشته در هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود گفت: شعار دوره اخیر شورای شهر مشهد، «شهر هوشمند» است و با تأکید درصدد تحقق آن هستیم. ما با آغوش باز از همه ذی‌نفعانی که می‌توانند در تحقق شهر هوشمند مشارکت کنند استقبال می‌کنیم.
وی به‌ضرورت تحقق شهر هوشمند اشاره کرد و گفت: هدف اول در این بخش رونق اقتصادی است. در شهر هوشمند مفهوم حضور تغییر می‌کند و امکان معاملات بیشتری فراهم می‌شود. در بخش دوم در شهر هوشمند می‌توانیم با هزینه کمتر، آموزش و خدماتی که مدیریت شهری باید ارائه کند را به عموم مردم برسانیم.
وی در همین بخش افزود: با تحقق شهر هوشمند تمرکززدایی انجام می‌پذیرد. نباید بین نقاط شهر مشهد، فاصله جدی در ارائه خدمات و دریافت آن‌ها باشد و این مهم با تحقق شهر هوشمند ممکن خواهد شد.
شهردار مشهد در ادامه به مفهوم سرمایه دموکراتیک اشاره کرد و افزود: مسئولان در شهر هوشمند در معرض نقد بیشتری قرار می‌گیرند. مردم امکان تبادل ‌نظر و قدرت بیان بیشتری خواهند داشت. صدای مردم در شهر هوشمند بیشتر شنیده می‌شود.
دکتر کلایی ادامه داد: مفهوم به اشتراک گذاشتن (شیرینگ) در شهر هوشمند تغییر می‌کند و اشتراک اطلاعات، منحصر به شبکه‌های مجازی نیست بلکه در همه عرصه‌های زندگی و شئون آن جاری خواهد بود که خود باعث همدلی عمومی می‌شود.
شهردار مشهد با اشاره به بحث مبارزه با فساد گفت: به دلیل گردش آزاد اطلاعات در شهر هوشمند، زمینه‌های بروز فساد از بین می‌رود.
وی در بخش پایانی افزود: به دنبال آن هستیم که اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. مفهوم یادگیری برای مدیریت شهری در بستر شهر هوشمند اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام/