محمدرضا فرهادی نیا در گفت‌و‌گو با صبح توس در مورد مکاتبات شهردار مشهد با دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بنده در جریان جزئیات نیستم، شهردار مشهد سنوات و پرونده پرسنلی خود را برای بررسی به تهران برده است تا ادامه خدمت خود را بررسی کنند.

وی در خصوص چرایی مراجعه به دیوان عدالت اداری گفت: من در جریان جزئیات نیستم چرا که پرونده پرسنلی شخصی شهردار است و جزئیاتی دارد که تنها خامسی از آن مطلع است.

مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد گفت: اگر فردی 25 سال خدمت کند و سپس خود را بازخرید کند، برای پنج سال سنوات خدمت که طلبکار است می‌تواند با نامه نگاری با دیوان عدالت اداری مبلغ دریافتی را بازگرداند و مجدد به کار خود برگردد؛ این قاعده‌ای کلی است و تشخیص اینکه این امر راجع به افراد اجرایی می‌شود یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.

فرهادی نیا خاطر نشان کرد: شهردار مشهد به دنبال استفساریه بود تا بتواند با رای آوردن آن ماندگار شود ولی زمانی که این قضیه منتفی شد، به دنبال قانون خاص و مکاتبه با دیوان عدالت اداری رفت؛ در خصوص اینکه چرا شهردار تلاش دارد در سمت باقی بماند با خود خامسی مصاحبه کنید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: موضع شهرداری همان موضع شورای شهر است که تا آخرین لحظه از ظرفیت‌های قانونی برای حضور تقی زاده در شهرداری مشهد استفاده کنیم.

انتهای پیام/