به گزارش صبح توس؛ معصومه ابتکار صبح امروز در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در مشهد گفت: مباحث و مسائل اجتماعی و توجه به سازمان های مردم نهاد به عنوان عناصر اصلی در جریانات اجتماعی کشور نگاه ویژه ای را می طلبد.

 

وی با اشاره به پیشگیری و مداخله در آسیب های ناشی از اعتیاد افزود: کشورهای مختلف به دلیل عوارض اقتصادی و اجتماعی  برای رفع معضل اعتیاد، اورژانس ملی و طرح های ملی تعریف کرده اند.

 

معاون رئیس جمهور اعتیاد را رو به گسترش دانست و اظهار کرد: آسیب های ناشی از تجارت و عرضه و بهره گرفتن از مواد مخدر افزایش داشته است و البته فرصت برای نشر آگاهی باتوجه به فضای مجازی نیز بیشتر شده است.

 

وی ضمن تأکید بر اصلاح سبک زندگی، افزود: امیدبخشی و امید به آینده و نشاط یکی از زمینه های مهم پیشگیری و فضای سالم برای نسل جوان است.

 

ابتکار تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد، قوه پیشگام اجتماعی در ایستادگی در برابر ناامیدی جامعه هستند و در این شاهراه زندگی کمربند ایمن، بی تردید خانواده سالم و شکوفا است.

 

وی ضمن تأکید بر رفع وقایع لطمه زننده به سلامت خانواده، افزود: مهارت های ارتباطی در زندگی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از سطوح دانش آموزی و دانشگاه ها با نگاه علمی باید شکل گیرد.

 

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مهارت های ارتباطی، توان افزایی و تاب آوری و مهارت های فردی- اجتماعی در جریانات اجتماعی و حفاظت از خانواده نقش محوری دارد که این طرح تاب آوری فردی و اجتماعی در برابر آسیب های اجتماعی در 270 نقطه کشور اجرایی شده است.

 

وی افزود: انتظار داریم این طرح را در گروه مخاطب زنان آسیب دیده با همکاری سازمان های مردم نهاد با هدف کاهش آسیب های اجتماعی بسط و گسترش دهیم.

 

انتهای پیام/