رضا صابری تولایی در گفتگو با صبح توس؛ اظهارکرد: یک آسیب جدی که امروزه در آموزش و پرورش با آن مواجه هستیم جایگزین شدن آموزش و پرورش غیر رسمی به جای آموزش و پرورش رسمی است.

 

وی ادامه داد: این یک آسیب جدی است که در بعضی شهرها مانند مشهد و یا مراکز قطب بیشتر وجود دارد به گونه‌ای که هم دانش‌آموزان و هم اولیای آن‌ها دانسته و ندانسته در دام این آموزش‌های غیر رسمی گرفتار شده‌اند و در همین زمینه شاهد هستیم که از مؤسسات آموزشی تا مراکز مطالعاتی غیر مجاز و سایر مراکز به انحاء مختلف ظهور و بروز یافته است.

 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این آموزش‌های غیر رسمی مانند خوره به جان آموزش و پرورش افتاده است و باعث شده که بسیاری از دانش‌آموزان ما از کتاب‌های رسمی خود فاصله گرفته و غرق در کتاب‌هایی شوند که صرفاَ با اهداف اقتصادی منتشر شده است و ما هم ناخواسته در این دام قرار گرفته‌ایم.

 

وی افزود: حتی شاهد هستیم که به درون مدارس ما هم ورود کرده و در حال یارگیری از نیروهای مجموعه آموزش و پرورش هستند، بنابراین این تهدید، آموزش و پرورش ما را به طور عجیبی تحت تأثیر خود قرار داده است.

 

صابری گفت: به عنوان مثال در تعطیلات نوروز می‌بینیم که دانش‌آموزان نواحی مختلف مشهد و یا برخی شهرستان‌ها کتاب‌های مختلف مؤسسات را در اطراف خود تلنبار کرده‌ در حالی که کتاب‌های اصلی خود را کنار گذاشته‌اند.

 

وی تصریح کرد: بروز این آسیب‌ها به این دلیل است که هدف‌گذاری ما و بسیاری از خانواده‌ها در همین حد بوده است که از دانش آموزان فقط یک نمره و رتبه خوب خواسته‌ایم و تک بعدی جلو رفتیم و افراد سوء استفاده‌گر هم گلوگاه‌ها را پیدا کرده و  ورود پیدا می‌کنند.

 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: مقابله با این آسیب کار سختی است، ولی معنی آن این نیست که ما تسلیم شویم؛ چراکه در صورت تداوم این شرایط، آموزش و پرورش ما به ناکجا آباد می‌رود و با وضعیت بسیار بغرنجی مواجه خواهیم بود و آنچه تلاش می‌کنیم آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

 

صابری افزود: حل این معضل نیاز به یک کار فرهنگی و تغییر نگاه و نگرش دارد و باید سعی کنیم تمام تمرکز ما و دانش‌آموزان بر روی کتاب‌های درسی خودشان باشد؛ چراکه همه چیز در همین کتاب‌ها وجود دارد و همه اهداف آموزش و پرورش در همین کتاب‌ها که استاندارد است تجلی یافته و حتی چنانچه کسی می‌خواهد در کنکور موفق شود و یا معدل و میانگین نمره‌های خود را هم افزایش دهد باز هم باید بر روی کتاب‌های درسی خود وقت بگذارد.

 

وی خاطرنشان کرد: چنانچه دست‌اندرکاران آموزش غیررسمی فعال هستند به دلیل انفعال ماست؛ باید در آموزش و پرورش بستر را فراهم و هر جا امکاناتی مانند مراکز مطالعاتی، قرائت‌خانه، کتابخانه و فضا و مکانی در اختیار داریم ورود کنیم تا دانش‌آموز به جای آنکه ببرون به دنبال آمال و آرزوهای خود باشد در درون آموزش و پرورش آن‌ها را پیدا کنند.

 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در ادامه تعالی مدیریت در آموزش و پرورش را یکی از اهداف و برنامه‌های در دستور کار عنوان کرد و با اشاره به گروه‌های آموزشی، گفت: تقویت گروه‌های آموزشی به عنوان ستون اصلی پیشبرد اهداف آموزشی نیز مد نظر ما قرار دارد و تقویت این گروه‌ها با همان داشته‌های حداقلی در برنامه کاری آموزش و پرورش استان است.

 

صابری تصریح کرد: هم اکنون مشکلات زیادی در زمینه منابع انسانی، منابع مالی و منابع امکانات و تجهیزات دامنگیر آموزش و پرورش است، ولی ما علی‌رغم همه تنگناهای مالی و با دست خالی تلاش می‌کنیم از داشته‌های موجود بیشترین بهره را ببریم.

 

انتهای پیام/