به گزارش خبرنگار صبح توس؛ سید مهدی کلالی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت جام بعد از ظهر امروز در ستاد حقوق شهروندی، عفاف و حجاب که در فرمانداری برگزار شد با اشاره به تعداد جلسه های فرهنگی شهرستان بیان داشت: متاسفانه تعداد بسیار جلسه های فرهنگی نتوانسته مشکل های فرهنگی شهرستان را حل کند و شاهد ناهنجاری های در سطح جامعه هستیم.

کلالی ادامه داد: لازم است کمی بررسی شود که مصوبات جلسه های فرهنگی چه بازخوردی در جامعه داشته و ارزیابی می تواند اعضای ستاد ها را با واقعیت های جامعه نزدیک کند تا تصمیم های اساسی و کاربردی گرفته شود.

وی با اشاره به روند حرکت جامعه به سمت مسائل غیر ارزشی یادآور شد: گاهی عده ای از مسئولین بر این باور هستند که در تربت جام مشکل فرهنگی خواصی وجود ندارد و این در حالی که وقتی به فضای مجازی و رفتار خانواده های آنان در خارج از محیط شهرستان نگاه می کنیم اوضاع فرهنگی آنچنان ایده آل نیست.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت جام تصریح کرد: برگزاری نشست ها و جلسه های غیر تخصصی و غیر ظروری برای دانش آموزان اثر گذار نبوده و لازم است مسائل با اولیاء دانش آموز مطرح تا در چارچوب خانواده بررسی و حل شود.

کلالی تاکید کرد: اگر روند سیستم فرهنگی درست عمل کرده بود امروز شاهد استفاده بیشتر از گذشته ماهواره در منازل نبودیم و متاسفانه آمار نشان می دهد که خیلی از خانواده ها برنامه ها ماهواره را مخرب نمی دانند و این در حالی است که سال ها کار فرهنگی و انتظامی انجام شده تا مردم به سمت ماهواره نروند.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم مسائل فرهنگی حل شود باید از کارشناسان و روحانیون خبره استفاده کنیم تا آنها با تجربه و دانشی که آموخته اندبرنامه های کاربردی و اثرگذار اجرا کنند.

انتهای پیام/