حسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از مراکز فکری و فرهنگی کشور که اغلب آن ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با دستگاههای تصمیم گیر و تمصیم ساز نظام دارند، با اختلال و یا تعطیلی مواجه هستند، رهبر معظم انقلاب در سایه یک عبارت حکم حکومتی صادر می کنند و دانشجویان را به ورود به عرصه های مهم کشور فراخوان می دهند.

 

وی تصریح کرد: قشر دانشجو و دانشگاهی جامعه همیشه مورد اطمینان و اعتماد رهبری نظام بود و در بسیاری از دیدارهای معظم له با دانشجویان، ایشان خواستار ورود دانشجویان به حوزه های فرهنگی و اقتصادی شدند تا جامعه از این رکود خارج شود.

 

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه بسیاری از دانشجویان بنا به مصلحت اندیشی و یا هراس از ورود به عرصه های مهم کشور ممانعت می کنند، افزود: در این برهه از زمان عبارت «آتش به اختیار» رهبر معظم انقلاب یعنی عدم مصلحت اندیشی بی مورد و ترس از تبعات آن، یعنی دانشجو با صلابت و با منطق و استدلال و ارائه برنامه و راهکار به حوزه های فرهنگی و فکری کشور بدور از سیاست زدگی ورود پیدا کند.

 

محمدی ادامه داد: دانشگاه و قشر دانشجو همیشه و در همه شرایط می تواند با راه اندازی تریبون های مختلف و مناظره ها، خوراک فکری و فرهنگی به دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه بدهد و نقش تاثیر گذاری در اداره مملکت ایفا کند.

 

این استاد علوم سیاسی دانشگاه، جنبش های دانشجویی را به ورود به صحنه های مهم کشور فراخواند و بیان  داشت: جنبش های دانشجویی وقتی می بینند که مراکز فکری و فرهنگی کشور با اختلال و تعطیلی مواجه و سرگرم نامه نگاری برای پخش یک ربنای ساده هستند و حال انکه شخص شجریان از پخش صدایش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز نارضایتی کرده، لازم است با ورود شجاعانه به حوزه های فرهنگی و فکری ضمن رصد همه مسائل برای مدیریت حال و آینده کشور برنامه و راهکار ارائه دهند.

 

وی تاکید کرد: انتظار جامعه از این قشر فرهیخته آن است تا از تعطیلی و اختلال مراکز فکری و فرهنگی جامعه که ارتباط مستقیم با دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیر دارند ممانعت کنند.

انتهای پیام/