به گزارش صبح توس، به نقل از خبرنگار تابان تربت، در چند روز اخیرتربت حیدریه با چالش های از سوی گروه های سیاسی و برخی مسئولان روبرو شده و محتمل است این تنش ها فضای دوقطبی را برای  شهرستان بوجود بیاورد.   ارائه گزارش عملکرد مجموعه اجرائی شهرستان برای مردم بسیار مطلوب است، کما اینکه در یک دهه گذشته این گزارشها از سوی مقامات عالی دولت بدون تنش ارائه می شد،  مسئولان باید استانه تحمل خود را در برابر انتقادها بالا ببرند، زیرا واکنش عجولانه دربرابر انتقادها آن هم با بگو مگوهای سیاسی در مجامع عمومی فضای دوقطبی را ایجاد می کند.   واکنش عجولانه مقام عالی دولت دربرابر انتقادها این تصور را در اذهان متبادر کرده که چرا مجریان انتخابات در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دنبال تنش زائی بین گروههای سیاسی هستند واین درحالی است که دائم در نشست ها وهمایش های مختلف بر وحدت رویه بین مردم و مسئولان و ایثار و فداکاری برای انقلاب و نظام تاکید می شود.   بسیاری از سیاست ها و راهبردهای خرد و کلان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دولتها بر زمین مانده و اینکه برای اداره کشور از منویات رهبری استفاده نشود و برای دفاع از دولت از رهبری هزینه شود ظلم بزرگی است.   در شرایطی که دشمن به دنبال دوقطبی کردن فضای جامعه است می طلبد مسئولان ارشد در شهرستانها بجای بگو مگوی سیاسی با افراد و بجای اینکه بر مردم باشند با مردم حرکت کنند و از ایجاد تنش ممانعت کنند.   یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی تربت حیدریه سیاسی کردن این شهرستان است و تاکنون ضرر فراوانی نیز متحمل شده است لذا همه گروههای سیاسی و مسئولان و مقام عالی دولت بعننوان دو بال یک پرنده به دنبال توسعه و پیشرفت منطقه باشند نه اینکه  دائم با بگو مگو های سیاسی خود ضمن ایجاد تنش فضای دو قطبی را بوجود اورند.   مسئولان عالی دولت توانائی هضم انتقادهای سازنده منتقدین انقلابی را داشته و در برابر نقدهای منصفانه از موضع گیری علنی در مجامع عمومی به جهت ایجاد فضای دو قطبی و بر هم زدن وفاق ملی در سطح شهرستان پرهیز کنند. انتهای پیام/