صبح توس گزارش می دهد؛ "فوائد ایزدی" در گفتگو با اشگاه خبرنگاران در خصوص متن توافق‌نامه ژنو و برخی اشکالات حقوقی آن گفت: متن توافقنامه ژنو ضعیف نوشته شده و وزارت خارجه پاراگراف اصلی توافقنامه را که مربوط به برداشته شدن تحریم‌ها است را ضعیف و اشتباه ترجمه کرده است. وی افزود: متن توافق شده دو مشکل اصلی دارد؛ ابتدا حق ایران را در غنی‌سازی مشروط به نظر موافق آمریکا قرار داده و دیگری اعلام شده که تنها تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته خواهد شد و در متن تحریم‌های نوشته شده توسط کنگره آمریکا بحث تروریسم و حقوق بشر در کنار بحث هسته‌ای مطرح شده  و این روشی است آمریکا در مقابل ایران آغاز کرده است. این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: در ترجمه توافقنامه کلمه "هسته‌ای" از قلم افتاده و در هر جایی که کلمه "تحریم‌" آمده در کنارش کلمه هسته‌ای قید شده و حق غنی‌سازی ایران مشروط به نظر موافق آمریکا است. ایزدی ادامه داد: در متن تحریم‌های هسته‌ای چندجانبه  و تحریم‌های هسته‌ای ملی قید شده که در ترجمه وزارت خارجه کلمه هسته‌ای جا افتاده است و این گمان می‌رود که تحریم‌های ملی در قدم نهایی برداشته می‌شود که این واقعیت ندارد بلکه تحریم‌های هسته‌ای برداشته می‌شود. وی اظهار داشت: در متن توافقنامه کلمه "تحریم هسته‌ای" قید شده و طرف مقابل در هر زمان می‌تواند در حوزه‌های دیگر ایران را تحریم کند که نشان از ضعیف بودن متن توافقنامه ژنو است. وی در خصوص سخنان اخیر جی‌کارنی که اعلام کرد ما برای ایران در حوزه‌های حقوق بشر و تروریسم تحریم ایجاد می‌کنیم، گفت: زمانی که به متن قانون‌های تحریم (بانکی و نفتی) نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که به غیر از مبحث هسته‌ای بحث حقوق بشر و تروریسم هم مطرح است. انتهای پیام/