به گزارش صبح توس به نقل از فارس  همیشه اماکنی هستند که باید مدتی را در آن جا منتظر ماند و اغلب خسته کننده هستند اما این تصاویر نشان می دهد که زیبایی و خلاقیت نه تنها خسته کننده نیست بلکه سرگرم کننده و خوشایند نیز خواهد بود. در چنین ایستگاه هایی انتظار کشیدن بسیار لذت بخش می تواند باشد.  
 
ماهی های تازه تر از همیشه با تن ماهی
یک کارتن بزرگ شیر
ترازویی که وزن شما را اندازه می گیرد
ایستگاه آینه ای
مقصد، سونا
دایناسورها از این مکان عبور کرده اند
 
ترکاندن حباب های نایلون
تصاویر خیلی کوچک از چهره خودتان را در این شیشه نگاه کنید.
به محض رد شدن از کنار تابلو، لباس مثل آهن ربا به صفحه می چسبد.
کلیدهای غول پیکری که با آن ها می توان صفحه توقف بیلبورد را خاموش و روشن کرد.
تبلیغ و آموزش پاکیزگی و بهداشت عمومی.
اگر بتوانید شیشه را بشکنید میلیونر می شوید.
سطح شیب دار در سرپناه اتوبوس برای اسکیت.
ایستگاهی شبیه به جنگ ستارگان
به کمک گوشی همراه خود نقاشی دیواری بکشید.
در حال انتظار برای آمدن اتوبوس تاب بازی کنید.