به گزارش صبح توس، به نقل از صبح بردسکن، به همت سپاه پاسداران بردسکن، تعداد 40 نفر از دختران دانش آموز متوسطه اول و دوم شهرستان از تاریخ 95/5/21 به مدت شش روز برای اولین بار، یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس را با حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور زیارت کردند.