به گزارش صبح توس، به نقل از تابان تربت، 200 نفر از اعضای گردان جهادی غافله خاکی با هدف محرومیت زدائی و ترویج فرهنگ تلاش و خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم جلگه رخ مستقر شدند.