به گزارش صبح توس، در رشته اذان آقایان علی اصغر شم آبادی از سبزوار، علی اژدری از فریمان و سید رضا عربی از تربت حیدریه به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.   دربخش ابتهال آقایان حمزء یزدانفر از سبزوار، ابراهیم عمارلو از نیشابور و محسن رشیدی از سبزوار و خانمها مرضیه میرزایی پور از و ملیحه غلامی از مشهد و راضیه سادات علوی از سبزوار به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.   همچنین در رشته مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم گروههای سلسله الذهب نیشابور، حضرت ولی عصر(عج) مشهد و فواد القرآن سبزوار در بخش برادران و گروههای بنت النبی مشهد و منهاج النبی و آل یاسین سبزوار حائز رتبه اول تا سوم شدند.   گفتنی است گروه طه شهرستان سبزوار در رشته مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم از گروههای فینالیست سال قبل مستقیما به مرحله کشوری راه یافته اند.   این گزارش می افزاید: از این تعداد یک نفر ازرشته اذان ، یک نفر از ابتهال برادران و یک نفر از ابتهال خواهران و در بخش تواشیح یک گروه از خواهران و یک گروه از برادران به مرحله کشوری راه می یابند.   انتهای پیام/