به گزارش صبح توس به نقل از بصیر سبزوار،احمد برادران عصر دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان با اعلام انتخاب سبزوار به عنوان نخستین شهرستان غیر کلان شهری که نماینده شهر هوشمند شده است اظهارداشت: با توجه به سبک زندگی های امروزه فرصت طلایی است که نصیب سبزوار شده است.   وی با بیان اینکه در این طرح بسیاری از اقدامات و کارهای شهروندان نظیر وقت گرفتم از بیمارستان خرید های الکترونیک و غیره امکان پذیر می شود ادامه داد: خوشبختانه در سفر اخیر وزیر بهداشت: موافقت وزارت را برای اجرای طرح نسخ الکترونیکی به عنوان اولین شهرستان دریافت کردیم.   براردان با بیان اینکه ظرف مدت شش ماه باید طرح اجرایی شهرهوشمند را به استان ارسال کنیم تصریح کرد: سه الی چهار کارگروه امنیت ،علمی و زیرساخت برای ایجاد طرح در نظر گرفته شده که احکام آنها از مستقیم از سوی استاندار صادر خواهد شد.   فرماندار سبزوار همچنین با اشاره به تهیه سند توسعه شهرستان بیان داشت: این طرح در مدت یک سال و توسط 9کارگروه تهیه و در استان نیز مصوب شد.   برادران با بیان اینکه دیگر سند های توسعه توسط نهاد های تمام علمی تهیه شده و در زمان اجرا نواقص ان مشخص می شد ابراز داشت: خوشبختانه  این سند برمبنای اجرایی بودن تهیه شده است.   انتهای پیام/