به گزارش خبرنگار صبح توس ، آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در همایش بین المللی بسیج و رسانه درمحل هتل نخل مشهد، گفت: بدون داشتن تفکر بسیجی در رسانه موفق نمی‌شویم.   وی خاطرنشان کرد: رسانه به عنوان جریان مطرح نیست بلکه به عنوان جریان ابزاری است و همین جریان ابزاری نیز دو نوع نگاه مادی و معنوی وجود دارد.   آیت الله علم الهدی تصریح کرد: نگاه مادی به رسانه به معنای تلاش برای توسعه قدرت و ثروت برای مستبدان جهانی است و نگاه معنوی به رسانه به معنای استفاده از رسانه برای رشد و تعالی انسان‌ها در همه ی ابعاد است.   وی افزود : نگاه اسلام به رسانه قدسی است و رسالت اصلی رسانه در حقیقت هدایتی برای افرادی که پیامبر را ندیده اندو نقش رسانه باید بسط آفرین در دین و هدایت به خدا و پیامبر باشد.   عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: رسانه‌ها باید انتقال دهنده پیام و رسالت دین باشند و نباید به هر قیمتی دنبال جذب مخاطب از طرق نفسانی باشند و متاسفانه در جامعه گفته می شود به دنبال جذب جوانان باشید که رفتار صحیحی نیست و نباید به هر روشی جوانان را جذب کرد و جوانان برای آن فسادی که جذب شده اند باقی می مانند نه در برای آن فردی که آن را تبلیغ می کند.   وی خاطر نشان کرد: رسانه قشر خاصی دارد که اکنون به سنگر مقابله با دشمن در خط مقدم در برابر جریان رسانه ای استکبار و کشور های غربی است و امروز نیازمند حضور جوانان فعال در رسانه هستیم که برای فعالیت خود ترس راه ندهند ومنافع شخصی خود در فعایت های رسانه در نظر نگیرند.   امام جمعه مشهد با بیان اینکه دولت نباید در حوزه جابجایی‌ها و تغییر مدیران به رفتاری دست بزند که خود منتقد آن بوده است، یادآور شد: به نظر می‌رسد هر یک از وزارتخانه‌ها فکر می‌کنند دولت مستقلی هستند، نباید در تصمی‌گیری‌ها به شکل طایفه‌ای عمل شود.