به گزارش صبح توس، به نقل از ندای چناران، با هدف شناخت اهداف انقلاب و دفاع مقدس بویژه در نسل جوان و نوجوان بیش از 120 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان چناران در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.