به گزارش صبح توس،مهدی برغمدی در گفتگو با بصیر سبزواربا اشاره به آغاز ماه محرم اظهار داشت: هرساله و در ابتدای ماه محرم اعزام مبلغان به مناطق مختلف روستایی آغاز می شود که این روند تا انتهای ماه صفر ادامه خواهد داشت.   وی با اشاره به نیاز به بصیر ت افزایی جامعه درمورد فلسفه قیام عاشورا تصریح کرد: مباحثی از جمله تبیین اهداف امام حسین از قیام ،اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ تمامی زوایای دین مبین اسلام در سخنرانی ها ی مبلغین بیان خواهد شد.   برغمدی با اشاره به جلسات برگزار شده در طی سال تاکید کرد: روشنگری در حوزه ۀسیب ها یفضای مجازی طرح موضوع در مورد سواد رسانه ای آشنایی با سبک زندگی اسلامی از دیگر مسائلی خواهد بود که در این مدت سعی در طرح آنها خواهد شد.   وی همچنین با بیان اینکه اعزام مبلغ با درخواست ساکنین روستا انجام خواهد گرفت تاکید کرد: در سال جاری و همانند سال ها گذشته هیچ درروستایی بدون حضور روحانی در این ماه نخواهد بود.   وی همچنین تاکید کرد: در طول سال نیز 30روحانی مبلغ در طرح های هجرت به صورت کامل در روستا 30روستا حضور خواهن داشت.   کارشناس هیئات و مراسمات مذهبی همچنین با بیان اینکه 225 هیئت کد دار در سبزوار مشغول به انجام مراسمات مذهبی هستند خاطر نشان کرد:در جلسات توجیهی و هماهنگی تمام مسائل مربوط به نوع و نحوه عزاداری و مبارزه با انحرافات و آسیب های برخی از عزاداری ها مورد بررسی قرار گرفته است.   برغمدی همچنین در پایان تاکید کرد: همانند سال های گذشته همراه داشتن برخی از نشانه ها در هیئات که هیچ ارتباطی با حماسه عاشورا نداشته اند ممنوع خواهد بود.   انتهای پیام/