به گزارش صبح توس، محمد اسماعیل نیا، نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل اباد در گفتگو با کاشمر بصیر، از راه اندازی راه آهن سراسری بافت بندر عباس در ترشیز بزرگ خبر داد و گفت: در سال ۹۱ نامه ای در این زمینه تنظیم کردیم و با امضاء حدود ۶۰نفر از نمایندگان به دفتر رئیس جمهور ارائه دادیم و پس از آن جلساتی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم که در نتیجه آن اتصال ترشیز بزرگ به راه آهن سراسری مصوب و برای آن ردیف بودجه در نظر گرفته شد و در ردیف بودجه سراسری کشور قرار گرفت.

۰۴۲۷۱۵۲۷۵۷-news نماینده کاشمر گفت: فاز اول این طرح از بردسکن شروع خواهد شد و ۳۵ میلیارد اعتبار برای ان در نظر گرفته شده است و در ادامه ریل گذاری به سمت خلیل آباد و کاشمر و سه راهی شادمهر ادامه پیدا می کند، امسال جهت مشاوره و بررسی این طرح ۲۰۰ میلیون بودجه در نظر گرفته شده است و تعهدی که دولت و وزارت راه داده است این است که تا سال ۱۳۹۹ این طرح کامل شود و منطقه ترشیز بزرگ به راه آهن سراسری مسافربری و باربری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر متصل شود.

انتهای پیام/