به گزارش خبرنگار صبح توس، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی در نشست هم اندیشی نقش زنان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف، خواستار ارائه خروجی مناسب از نشست های هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه در زمینه گسترش، تعمیق و بهره وری مناسب از موقوفات در کشور شد.   وی درخصوص دیدگاه های موجود در مورد وقف به عنوان یک حکم الهی در جامعه اظهار داشت: در مورد این موضوع دیدگاه های متفاوتی در طول تاریخ وجود داشته است که از منظر نگاه عمومی جامعه، وقف به عنوان یک مال بی صاحب است که می شود در آن تصرف کرد و نگاه دیگر به عنوان یک مال برای مستمندان و فقرای جامعه است، اما بنظر می رسد که هر دو نگاه در این مورد درست نیست و خداوند در مورد قرار گرفتن ثروت جامعه در اختیار مردم تأکید کرده است.   رئیس سازمان اوقاف کشور در خصوص فلسفه وقف در جوامع اسلامی گفت: وقف برای گسترش تمدن اسلامی، الهی و دینی جامعه بوجود آمده است و اگر عوامل تمدن ساز را در تاریخ بررسی کنیم، وقف را یکی از مهم ترین عوامل در تمدن سازی، بوده است.   وی اضافه کرد: اگر این را بپذیریم که خانه خدا توسط حضرت آدم و ابراهیم بنا شده می توان گفت که بعد از آن این سنت رواج یافته است.   تمدن اسلام با وقف شروع شد   حجت الاسلام محمدی به نقش و تأثیرگذاری وقف در همه ادیان الهی اشاره و اضافه کرد: در تاریخ اسلام نیز، تمدن اسلام با وقف شروع شد و علت اصلی تمدن اسلامی، قرآن و مکتب اسلام است و وقف نقش تأثیرگذاری در آن داشته است.   وی با اشاره به وجود حدود 70 هزار مسجد و 12هزار حسینیه و ... در سطح کشور به عنوان مراکز عبادت مردم خاطرنشان کرد: تمدن اسلامی ما هم بر این مبنا شکل گرفته و به وجود آمده است.   حجت الاسلام محمدی نقش موقوفات را متذکر شد و گفت: موقوفات نیز در مرتبه بعدی در این جایگاه قرار دارند.   وقف سرمایه کلانی برای خدمت دهی به جامعه است   رئیس سازمان اوقاف با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد وقف خاطرنشان کرد: وقف سرمایه کلانی برای خدمت دهی به جامعه است و باید از آن درست بهره برداری شود و آن را مدیریت کنیم.   وی کلان نگری به وقف از دیدگاه مقام معظم رهبری را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به وجود بیش از یک میلیون و 300 هزار موقوفه و رقبه در کشور، باید از این سرمایه کلان موجود در کشور به نحو احسن بهره برداری کرد.   حجت الاسلام محمدی یاوآور شد: اگر اصل وقف درست مدیریت نشود، اصل سرمایه و نیات نیز به نتیجه نخواهد رسید.   رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خواستار ارائه راهکارهای علمی و عملی در خصوص اداره نوین و به روز موقوفات در کشور شد افزود: از نخبگان و صاحبنظران اهل فکر درخواست که پیام وقف را با زبان امروز و در قالب داستان و به اشکال هنری به مردم ارائه کنند.   وی از نقد و بررسی سازمان از سوی قشر فرهیختگان و دانشگاهیان استقبال کرد و افزود: از نقد و بررسی منصفانه در مورد عملکرد سازمان اوقاف استقبال می کنیم.   حجت الاسلام محمدی تأکید کرد: اگر قرار است فرهنگ وقف را به جامعه و مردم معرفی کنیم، باید اقدامات و اعمال خود را معرفی کنیم و خروجی آن را داشته باشیم.   وی با تقدیر از نقش زنان در جامعه متذکر شد: اگر بخواهیم زنان کشور در عرصه وقف نیز حضور فعالی داشته باشند باید راهکارها و شیوه های آن را نیز بررسی و پیاده کنیم.   نسبت به فرهنگ سازی وقف باید یک نگاه جامع داشته باشیم   وی گفت: نسبت به فرهنگ سازی وقف باید یک نگاه جامع داشته باشیم و این نگاه به موقوفات موجود در آینده می تواند مفید و مؤثر باشد.   حجت الاسلام محمدی فرهنگسازی برای حفظ موقوفات را بهترین راهکار برای تبیین جایگاه وقف در جامعه دانست و گفت: اگر ما این فرهنگ را در جامعه تبیین کنیم مسلماً نتیجه بهتری خواهیم گرفت.   وی خواستار گنجاندن مفهوم وقف در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها شد و افزود: این کار نوعی اقدام برای تقدیر و حمایت از نخبگان به عنوان اجرای بخشی از نیات واقفان آینده نگر و فرهنگسازی برای آینده وقف است.   رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: وقف برای مستمندان و نیازمندان تنها یک جنبه از آن است، اما باید برای تامین نیاز های جامعه در آینده فکر و برنامه ریزی شود و موقوفات را به آن سمت هدایت کرد.   حجت الاسلام محمدی گفت: باید همه نیازمندی ها را جمع بندی و اولویت بندی کنیم و پس از آن به نوع وقف و نیات واقف جهت دهی کنیم و آن را با رشد و نیاز جامعه هماهنگ کنیم.   تاکید بر جهت دهی وقف در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و رسانه ای   وی در این زمینه جهت دهی وقف در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و رسانه ای را مورد تأکید قرار داد.   رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خواستار اقدام عملی در زمینه وقف به عنوان خروجی اصلی نشست های هم اندیشی شد و گفت: باید به دنبال خروجی مناسبی برای حل مشکلات موقوفات از چنین نشست هایی باشیم.   حجت الاسلام محمدی اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه وقف را یکی از دغدغه های سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و گفت: باید در این زمینه راهکارها و چاره اندیشی شود که چگونه این رهنمودها به منصه ظهور برسد.   انتهای پیام/