2021-10-28 | 1400/08/06

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

برای دومین سال متوالی؛

رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور سراسری تربت حیدریه بورسیه تحصیلی شدند

تربت حیدریه_۳۴ نفر از رتبه های زیر ۱۰۰۰ تمامی گروه های آزمایشی کنکور سراسری تربت حیدریه توسط خیر نیک اندیش، مهندس مهدی مروج تربتی، عضو اصلی هیات امناء بنیاد خیرین حامی دانشگاه بورسیه تحصیلی شدند.

تربت حیدریه