2023-02-06 | 1401/11/17

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 7

تبلیغات
با همکاری بنیاد مستضعفان صورت گرفت؛

توزیع ۲۱ هزار متر لوله انتقال آب کشاورزی در ۱۵ روستای محروم رشتخوار

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی رشتخوار گفت: در راستای کمک به کشاورزان روستاهای محروم رشتخوار با مشارکت بنیاد علوی، کشاورزان و نظارت جهاد کشاورزی مقدار ۲۱ هزار متر لوله انتقال آب کشاورزی به کشاورزان ۱۵روستای رشتخوار اختصاص پیدا کرد.

پیشخوان اخبار