2022-06-30 | 1401/04/09

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات
بلای جانی بنام استخرهای کشاورزی؛

آب تنی، مرگ‌های زنجیره‌ای را در خطه تربت حیدریه رقم زد

یکی از مرگبارترین حوادث چند سال اخیر منطقه تربت حیدریه غرق شدگی کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی افراد میانسال در استخرهای کشاورزی است که به عبارتی مرگ‌های زنجیره ای را برای مردم این خطه به همراه داشته است.

پیشخوان اخبار