اساتید و معلمان جهاد تبیین را در اولویت‌های خود قرار دهند
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی

اساتید و معلمان جهاد تبیین را در اولویت‌های خود قرار دهند

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی خطاب به معلمان و اساتبد گفت: جهاد تبیین را جدی بگیرید، به کارهای بزرگی که در ایران اسلامی اتفاق افتاده توجه کنید.، تذکر بدهید و آنها را تقویت کتید، چرا که نزدیک به قله هستیم.

آخرین اخبار

فیلم