2021-12-07 | 1400/09/16

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات
آخرین ایستگاه برداشت زعفران خراسان رضوی؛

خشکسالی کام کشاورزان را تلخ کرد/ کاهش 80 درصدی برداشت زعفران در رشتخوار

در حالی برداشت زعفران به آخرین ایستگاه خود در استان خراسان رضوی رسید، که میزان برداشت این محصول به طور چشمگیری تا حدود 80 درصد در رشتخوار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

پیشخوان اخبار