2020-05-28 | 1399/03/08

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

یادداشت؛

جای خالی مواسات در آموزش و پرورش

مواسات و کمک مومنانه به نوعی احیای سنت الهی در قالب تفکر خیرخواهانه مردم است که می‌تواند و این ظرفیت را دارد تا به اقلام غذایی و ارزاق محدود نشود و در حوزه‌های دیگر همچون افزایش سطح علمی دانش آموزان ادامه پیدا کند.

یادداشت و تحلیل