2020-08-07 | 1399/05/17

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 12

تبلیغات

یادداشت؛

حقيقت در دنيای پساحقيقت

رسانه‌های نوین مخاطبانی پراکنده و متنوع به وجود آورده‌اند که دیگر نمی‌توان آنان را انبوه با توده نامید، زیرا دیگر پیامی واحد دریافت نمی‌کنند و با انبوهی از پیام‌ مواجه هستند که یک‌دستی و یکپارچگی را از آنان گرفته است.

یادداشت و تحلیل