2018-10-19 | 1397/07/27

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

حفظ میز ریاست به چه قیمت؟

دور زدن قانون با نامه‌نگاری به دیوان عدالت اداری

برخی مدیران که به دنبال راه گریز از قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان هستند، به سوابق کاری خود طی سال‌های اخیر مراجعه کرده‌اند تا با نامه‌نگاری به دیوان عدالت اداری، حکم موقتی برای ماندن در سمت بگیرند.

یادداشت و تحلیل