2017-06-25 | 1396/04/04

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 38

تبلیغات

داستان مناخم و ذوالفقار!

چناران- حدود دو سال پیش بود که مناخم شنید؛ «چیزی به نام اسرائیل در ۲۵ سال آینده وجود نخواهدداشت». از دو سال پیش او دیگر آرام و قرار ندارد. اکنون کنتور روز شمار مناخم عدد 23 سال و دو ماه و 16 روز را نشان می‌دهد در حالیکه او نمی‌داند دقیقاً باید چه خاکی بر سرش بریزد!.

یادداشت و تحلیل