2019-06-25 | 1398/04/04

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 13

تبلیغات

مدیرعامل شرکت آبفای شهری تربت حیدریه:

تابستان امسال قطعی آب نداریم

تربت حیدریه-مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه گفت: وضعیت مخازن تربت‌حیدریه در نقطه سربه‌سر است و از دونقطه از دشت ازغند و منطقه گوجی و اسفیوخ منابع شهری تغذیه می شوند که ممکن است گاهی بعلت نوسانات برق و یا ساعات اوج مصرف به خصوص در تابستان شاهد افت فشار باشیم اما قطعا قطعی آب نخواهیم داشت.

سیاست و اقتصاد