2020-09-23 | 1399/07/02

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

نگرانی اقشار دانشجویی از وضعیت بهسازی بافت مرکزی مشهد؛

تبعات تغییر هویتی و زیارتی مشهد/ پرونده بافت پیرامون حرم تعیین تکلیف شود

باتوجه به تعلل چندین ساله در بهسازی بافت مرکزی مشهد، اقشار دانشجویی نسبت به تبعات تغییر الگوی هویتی و زیارتی مشهدالرضا(ع) و ضرورت تعیین تکلیف پرونده بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ابراز نگرانی کردند.

گزارش