2019-05-24 | 1398/03/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 15

تبلیغات

خطیب جمعه خلیل آباد:

نگاه حزبی و جناحی به مسائل برخورد عادلانه را از مجلس گرفته است

خلیل آباد - خطیب جمعه خلیل آباد با بیان اینکه نگاه حزبی و جناحی به مسائل برخورد عادلانه را از مجلس گرفته است، گفت: نمایندگان در زمان تبلیغات وعده های آن چنانی می دادند و حال باید در برابر دولت کوتاه بیایند تا بتوانند وعده های خود را عملی کنند.

اخبار استان