2019-06-18 | 1398/03/28

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

«صبح توس» گزارش می‌دهد:

بنای تاریخی «انبار غله سرخس» در دست فراموشی

سرخس- خیابان 17 شهریور شهر سرخس این روزها امانتی از تاریخ را در خود نگه داری می کند که وصف حال و روزش دل هر انسان فرهنگ دوست و تاریخ دوستی را رنج می دهد؛ امانتی که این روزها در دل خیابان 17 شهریور نهفته مانده و به تعبیری به همان تاریخی پیوسته که به وجودش آورده است.

اخبار استان