2020-07-07 | 1399/04/17

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تاکید کرد

ضرورت حل هرچه سریعتر نواقص نظام شهرسازی/ شهرهای امروزی باید پاسخگوی نیازهای کیفی شهروندان باشد

محمد هادی مهدی نیا گفت: در فرایند نظام شهرسازی کشور ما کاستی ها و نواقص جدی وجود دارد که در یک جریان زنجیره وار فشار ها و تأثیرات چشمگیری را بر تولید یک سند در مقیاس محلی وارد کرده و باید هرچه سریعتر این نواقص حل شوند.

اخبار استان