به گزارش صبح توس دكترافتخارزاده در گفتگو با آل نور، اظهار داشت: نظارت برفراورده هاي خام دامي از وظايف حاكميتي سازمان دامپزشكي كشورمي باشد تصریح کرد: درهمين راستا به مناسبت فرا رسيدن ايام ماه مبارك رمضان جهت ايجاد امنيت غذايي روزه داران، شبكه دامپزشكي جوين نظارت بر كليه مراكزعرضه فراورده هاي خام دامي را تشديد مي كند.   رئيس شبكه دامپزشكي جوين تصریح کرد:ب ا توجه به وجود بيماري هايی كه ريشه در مصرف فرآورده هاي خام دامي آلوده و غير بهداشتي دارد ، از مردم شهرستان تقاضا می شود گوشت قرمز و سفيد مورد نياز خود را از مراكز معتبر تحت نظارت دامپزشكي تهيه نمایند.   افتخار زاده در پایان از عموم شهروندان درخواست نمود در هنگام خريد گوشت مرغ حتماً به تاریخ تولید و انقضاء و دماي نگهداري فراورده توجه و در صورت مشاهده تخلف، آنرا سريعاً به شبکه دامپزشكي شهرستان به شماره تماس ۵۲۲۲۱۳۰ ۴ اطلاع دهند.     انتهای پیام/