به گزارش صبح توس، عليرضا عرفاني در گفتگو با نسیم سرخس، با بیان اینکه مهم ترين اهداف مديريت جهاد كشاورزي سرخس توسعه باغات شهرستان است، گفت: توسعه باغات از مهم ترين روش هاي بهره وري مصرف آب بوده و باعث افزايش درآمد بهره برداران و ارزش افزوده زمين هاي كشاورزي می شود. وی تصريح كرد: در اين رابطه در سه سال گذشته با برنامه هاي آموزشي و عملياتي بيش از ۲۰ هزار نهال از انواع آلو، انگور، زردآلو، پسته و بادام در شهرستان تبديل به باغ شده است.   مدير جهاد كشاورزي سرخس خاطرنشان کرد: همه بهره برداران عزيز بايد باور كنند، منابع آب هاي زيرزميني به دليل كاهش نزولات و برداشت هاي بي رويه افت و كيفيت آب به سمت شوري حركت كرده و بهترين راهكار كاهش مصرف و استفاده بهينه از آب كاشت محصولات كم آب است. عرفانی اذعان کرد : شهرستان سرخس خاستگاه پسته در دنياست و در گذشته به اين موضوع توجه كمتري شده است. وی بیان کرد: به طور متوسط از هر هكتار باغ بارور مي توان بين ۵ تا ۲۰ ميليون تومان درآمد خالص حاصل کرد که لازمه آن صبر و رسيدگي از آغاز كاشت تا بهره برداري به مدت ۵ تا ۷ سال است. مدير جهاد كشاورزي سرخس اظهار کرد: در ۳ سال گذشته سطح باغات شهرستان ۱۰۰ درصد افزايش داشته و امسال ۲۵۰ هكتار به سطح باغات پسته نیز افزوده شده است. عرفانی در پایان گفت: از كشاورزان و بهره برداران درخواست داریم نسبت به بهينه مصرف كردن آب و تغيير الگوي كشت، از مشاوره و راهنمایی كارشناسان استفاده کنند. انتهای پیام/ب