به گزارش صبح توس، دکتر عباس باغبان نژاد در گفتگو با نسیم سرخس، گفت: طرح مایه کوبی دام عشایر مهمان در منطقه سرخس علیه بیماری شاربن و آبله به تعداد ۷ هزار راس که از مناطق چناران، فریمان، مشهد، قوچان، نیشابور و جلگه رخ وارد شدند با موفقیت انجام شد.   وی افزود: دام های عشایر و دامداران ساکن منطقه به علت ریسک بالا در جابجایی و انتقال عوامل بیماری زا در اولویت قرار داشته و در حال حاضر مایه کوبی رایگان علیه بیماری آبله وشاربن برای جمعیت دام سبک ساکن شهرستان نیز به تعداد تقریبی ۴۰۰ هزار راس گوسفند و بز در حال اجرا است. انتهای پیام