به گزارش صبح توس، به نقل از نسیم سرخس، سید علی شیرین‌کار در جمع اعضای شورای اسلامی بخش و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای تابع بخش مرزداران گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه شوراها از دیدگاه شورای اسلامی شهرستان سرخس، ارتباط و تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء کارآمدی و اثربخشی شوراها و انضباط، شفاف‌سازی مالی، برگزاری جلسات علنی و ارائه گزارش کار به مردم در رأس برنامه‌های شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان سرخس است.   وی با تأکید به وظایف مصرح شورای اسلامی روستا در ماده ۶۸ قانون افزود: شوراهای اسلامی روستا بایستی کمبودها و نارسایی‌ها را به مقامات مربوطه گزارش و مطالبات اهالی در حوزه‌های مختلف را پیگیری کنند.   رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس تصریح کرد: نظارت بعضی شوراها بر دهیاری‌ها ضعیف است، شوراها بایستی بر حسن اداره امور و حساب درآمد و هزینه‌ی دهیاری نظارت کامل داشته باشند و دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست را به شورا ارائه کند.   مشاور فرماندار در امور شوراها ادامه داد: با توجه به دیدگاه فرماندار در خصوص نقش و تأثیر شوراها در پیگیری مشکلات و امور محلی شوراها با تعامل و ارتباط بیشتر با بخشداری و با تبیین و توجیه سیاست‌های دولت در جهت تحقق اهداف نظام به‌منظور بهبود وضعیت و ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.   شیرین‌کار تأکید کرد: شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها در خصوص تهیه و اجرای به‌موقع طرح‌های هادی روستایی که به‌منزله سند توسعه روستا هستند، هماهنگی بیشتری  با بخشدار داشته و از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا حصول نتیجه پیگیر باشند.   وی اذعان کرد: با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های هادی روستایی در بخش مرزداران نیاز به تخصیص اعتبار بیشتری دارد، اظهار کرد: شوراهای اسلامی با عنایت به وظیفه و اختیارات قانون شوراها و بند ف ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم از طریق بخشدار این مشکلات را پیگیری کنند.   این نشست به درخواست شورای شهرستان برای جمع‌بندی مشکلات شهرستان و ارائه گزارش به فرماندار شهرستان تشکیل شد. انتهای پیام/