به گزارش صبح توس، حجت السلام غلامی با اشاره به آیه21 سوره احزاب درقرآن گفت: درقرآن حدود 36 پیامبرنام برده شده که نوعا اشاره به عبرت آموزی دارد.   وی افزود: رسول اکرم (ص) اسوه و سرمشق کاملی برای مسلمانان است.   وی تصریح کرد: امروزه اگر سبک زندگی دربعضی جاها دچار خود بیگانگی شده و با سبک زندگی غربی عجین شده است دلیلش فاصله گرفتن از سبک زندگی اهل بیت (ع) است .   امام جمعه موقت تربت جام بیان داشت: یکی از مسائل سبک زنگی پیامبر رفق ومدارا با مردم بود، همین رفق ومدارا باعث نرم خویی، ملاضمت با مردم درسیره رفتار پیامبر مشاهده می شود.   حجت السلام غلامی با اشاره به حماسه 9 دی ووقایع آن دوران گفت: فتنه 88 فتنه بزرگی بود که اگردرایت رهبر معظم انقلاب نبود مهارشدن آن مشکل بود.   وی ادامه داد: روشنگری رهبر معظم انقلاب باعث شد که مردم با بصیرت حماسه 9 دی را با تظاهرات عظیم و کم سابقه نشان دهند؛ تظاهرات خود جوش 9 دی مشت محکمی بردهان فتنه گران و یاوه گویان زد.   وی بیان داشت: حماسه 9 دی دستاوردهایی همچون افزایش اقتداروعزت نظام، تقویت باوربه وجود جنگ نرم وفتنه های پیچیده ، کناررفتن نقاب ها و رفراندون ملی دردفاع از نظام و رهبری داشت.   وی درپایان به گستاخی های هیات پارلمانی اروپا درسفربه ایران اشاره داشت و گفت: این هیات بدون هماهنگی با دوتن از محکومان فتنه 88 درسفارت یونان ملاقات می کنند و جایزه ساخاروف سال 2012 رابه آنها اهدا می کند وبعد می آیند به رئیس مجمع تشخیص مصلحت بی احترامی می کنند.   وی اظهارداشت: توقع این بود که دولت مردان دربرابر این رفتار غیر دیپلماتیک موضع می گرفتند و آنها را محکوم می کردند.   جام روز انتهای پیام/