به گزارش صبح توس به نقل از صبحانه، سازمان ثبت احوال در بخش خدمات الکترونیکی خود امکاناتی چون "اعلام شناسنامه و کارت ملی پیدا شده"، درخواست و پیگیری گواهی تجرد"، "پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی" و "درخواست صدور گواهی فوت" در دسترس کاربران قرار گرفته است.
البته گزینه "درخواست صدور گواهی فوت" فعلاً فقط برای ساکنین در استانهای تهران و اردبیل فعال می باشد.
همچنین در خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال امکان درخواست تعویض شناسنامه برای کاربرانی که شناسنامه ایشان صادره از استان قم یا همدان می باشد فعال شده است.