به گزارش صبح توس به نقل از بصیرسبزوار، احمد برادران در مراسم افتتاح چند طرح روستایی اظهار داشت: توسعه وعمران روستاها از وظایف حاکمیتی دولت ها ودر جهت توسعه کشور است.   وی بیان داشت: روستاها نقش مهمی در تولید وپویایی شهرها داشته و عامل مهمی در اشتغال زایی پایدار هستند.   وی تصریح کرد: باید وابستگی روستا را به شهرها کم کرده واز این طریق از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرد.   وی با اشاره به حاشیه نشینی در شهرها اشاره کرد وافزود: افرادی که در سکونتگاههای غیر رسمی وحاشیه شهر مشغول به زندگی هستند نیروی های مستعد کار هستند که به دلیل عدم درامد مناسب ناگزیر  از روستاها به این مناطق نقل مکان کرده اند.   برادران با اشاره خدمات ارائه شده توسط دولت در روستاها خاطر نشان کرد: این خدمات در راستای تامین رفاه وخدمت رسانی به مردم است وروستاییان نیز باید از حقوق کامل شهروندی برخوردار باشند.   وی یاد اورشد: روستا ها اولین قدم در چرخه تولید هستند وباید هرچه محکم تر این گام را برداشته واز انان حمایت کرد.   انتهای پیام/